Training & Workshops

Blijf up-to-date

Terug naar Diensten of direct naar de kalender

Dankzij de grondige screening en testing hebben we een uitstekend beeld van de competenties van elke vormgever. Meteen hebben we ook zicht op het groeipotentieel. Qualified Creatives biedt vervolgens trainingen en online sessies om het talent verder aan te scherpen in Adobe Creative Suite.

Welke trainingen en workshops voor Adobe Creative Suite maken je designer nog straffer?

Leren doe je voor het leven. Dat geldt zeker ook voor ontwerpers en designers. Hoe doorgedrevener de kennis is van de huidige werkinstrumenten, hoe meer ze hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Technische skills mogen geen begrenzing zijn van hun spitsvondigheid. Laat hen daarom het onderste uit de kan halen in Adobe Creative Suite.

Waarom kiezen voor onze trainingen?

In ondernemingen met minstens 20 werknemers heeft een voltijdse werknemer vanaf 2023 recht op minimum 4 opleidingsdagen per jaar, en vanaf 2024 op 5 dagen.

In ondernemingen met 10 tot 20 werknemers heeft een voltijdse werknemer recht op 1 opleidingsdag per jaar.

Met welke vaardigheden kunnen je designers nog sterker worden?

De kans krijgen om zichzelf te ontplooien en ontwikkelen is het allerhoogste goed. Schenk je designers die opportuniteit en je zult er beiden beter van worden. Met welke skills worden je designers echte toppers?

Dorien kwam als beste uit de selectie maar ontbrak de kennis van Animate. Eén opleiding en de juiste kandidaat was een feit. #lifelonglearning